v9
AP Centrum v číslech
Nejvyšší dosažená úspora: 88,1 %
Nejvyšší počet nabídek v e-aukci: 47
Nejvyšší počet shozů v aukci: 434
Celkem realizovaných E-aukcí v objemu: 4 515 855 758,40 Kč
Celková úspora: 373 386 406,35 Kč
v9

AP Centrum v číslech


Nejvyšší dosažená úspora: 88,1 %
Nejvyšší počet nabídek v e-aukci: 47
Nejvyšší počet shozů v aukci: 434
Celkem realizovaných E-aukcí v objemu: 4 515 855 758,40 Kč
Celková úspora: 373 386 406,35 Kč

Společnost Aukční poradenské centrum se zabývá snižováním provozních a režijních nákladů pomocí elektronických aukcí. Pomáháme průhledně šetřit soukromým firmám i veřejným subjektům. Našimi službami jsme schopni pojmout veškeré formy nákupu vstupních komodit.

Proč my?

  • jsme jedna z prvních aukčních společností v České republice – jsme schopni Vám rychle a efektivně zajistit finanční úspory u energií, komodit a služeb – poskytujeme komplexní poradenství v oblasti nákupu – díky elektronizaci výběrového řízení šetříme čas při smlouvání o ceně – máme více než 400 zákazníků, kterým jsme ušetřili více než 300 mil. Kč
Příprava zadávací dokumentace a kompletní administrace nadlimitní veřejné zakázky „Poskytování mobilních hlasových a datových služeb pro statutární město Brno“, včetně elektronické aukce: Do výběrového řízení se zapojilo celkem 41 pověřujících subjektů, soutěžený počet SIM karet překročil 1.000 a celková předpokládaná hodnota zakázky byla 24 mil. Kč bez DPH. Nejvýhodnější nabídka představovala úsporu 31 % z předpokládané hodnoty VZ, po elektronické aukci dosáhla úspora celkem 87,5 %. Hodnota zakázky klesla na 3.056 tis. Kč za tři roky poskytování služeb. Jak vlastní proces zadání a výběrového řízení, tak elektronická aukce proběhly bez chyby, nikdo ze zúčastněných nevyužil zákonné možnosti podání námitky, což svědčí o profesionálním a odpovědném přístupu společnosti Aukční poradenské centrum. Rovněž z pohledu objednatele proběhlo vše hladce a bez problémů.
 
Ing. Jaromír Emmer, vedoucí Odboru městské informatiky, Statutární město Brno
Začátkem roku 2014 jsme dělali elektronickou aukci na svoz a likvidaci odpadů. Do e-aukce jsme na radu projektového oddělení AP Centra zařadili odpady různého druhu – papír, kovy, sklo, plasty, demoliční i komunální odpad. Spojili jsme tak zároveň prodejní i nákupní aukci. Výběrové řízení dopadlo nad očekávání skvěle – v aukci bojovalo 11 odběratelů odpadu a proběhlo 211 shozů z původních cen. Jako vítěze jsme vybrali naše stávající dodavatele, a to s celkovou úsporou 77 %. Komunikace s AP Centrem byla příjemná, rychlá a efektivní, a tak neváháme spolupracovat i nadále.
 
Blažena Chromá, zástupce ředitele společnosti Okna Macek
Rozhodli sme sa vyskúšať e-aukciu na elektrickú energiu a zemný plyn. Celý proces výberu u oboch aukcií netrval dlhšie ako 3 dni a dosiahli sme výborné výsledky. Hoci sme sa rozhodli zostať u súčasného dodávateľa, finančný prínos bol značný. Elektronické aukcie nám ukázali nové možnosti trhu u menších dodávateľov. Za jednu z najvýznamnejších výhod spolupráce s AP Centrom považujeme možnosť zvoliť si po aukcii akéhokoľvek dodávateľa.
 
Ing. Ján Hladký, Finance manager, HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA
Se společností AP Centrum úspěšně spolupracujeme již od roku 2009. Za tu dobu jsme společně zrealizovali nákupní i prodejní výběrová řízení. Výběrová řízení se týkala nejrůznějších komodit od energií až po logistiku či obalový materiál. Kromě transparentnosti a úspory nákupních cen vidíme pozitivum také v získání požadovaných obchodních podmínek u vybraných dodavatelů. Vyhovuje nám rovněž pravidelné mapování trhu s energiemi. Kladně hodnotím i jednání pracovníků firmy AP Centrum. Výhody elektronických forem realizace nákupu plánujeme využívat i nadále.
 
Mgr. Martin Prachař, generální ředitel, KORDÁRNA Plus, a.s.
Spolupráce s AP centrem trvá nyní již čtvrtým rokem a přínos e-aukcí pro naši společnost hodnotíme pozitivně. Pomocí e-aukcí jsme několikrát realizovali výběrová řízení na ovocné složky a masné výrobky, nyní jsme se zaměřili na obalový materiál. Výsledek e-aukce na folie byl velmi dobrý – zapojilo se 8 dodavatelů a celková úspora byla přes 10 %. To pro naši společnost znamená nižší náklady o více než 500 000 Kč. Jsme spokojeni s cenovým vyrovnáním za služby AP Centra, s profesionálním přístupem jeho zaměstnanců i s rychlostí a efektivitou při administraci výběrových řízení.
 
Ing. Petr Tichý, nákupní oddělení, MADETA, a. s.