Elektronické aukce lze využít v několika rovinách. Chceme se přizpůsobit potřebám všech našich zákazníků, proto nabízíme několik variant, jak lze e-aukce využít. Můžeme pro Vás uspořádat kompletní výběrové řízení na dodavatele zakončené e-aukcí a provázet Vás tak po celou dobu výběru dodavatele až do podpisu smlouvy. Umíme zohlednit požadavky zákona o veřejných zakázkách či Pravidel operačních programů Evropské unie. Aukční systém si můžete také pronajmout a veškerá výběrová řízení tak administrovat sami. Níže se podívejte na nejvhodnější službu pro Vás.

Firma

  • Kompletní administrace výběrového řízení
  • Zakázky s dotací
  • Pronájem aukčního systému

Veřejný zadavatel

  • Veřejné zakázky
  • Zakázky s dotací

Dotace z EU

  • Zakázky s dotací