Služby

Elektronické aukce lze využít v několika rovinách. Chceme se přizpůsobit potřebám všech našich zákazníků, proto nabízíme několik variant, jak lze e-aukce využít.
Můžeme pro Vás uspořádat kompletní výběrové řízení na dodavatele zakončené e-aukcí a provázet Vás tak po celou dobu výběru dodavatele až do podpisu smlouvy. Umíme zohlednit požadavky zákona o veřejných zakázkách či Pravidel operačních programů Evropské unie. Aukční systém si můžete také pronajmout a veškerá výběrová řízení tak administrovat sami.
Níže se podívejte na nejvhodnější službu pro Vás.
podí

Jsem veřejný zadavatel

Mám dotaci z EU