Příjemci dotací z evropských fondů mají povinnost uspořádat výběrové řízení na zakázku dle pravidel příslušného operačního programu. AP Centrum Vám zajistí kompletní administraci výběrového řízení na dodavatele.

Součástí naší práce je dohled nad požadavky zákona a plněním lhůt, vytvoření potřebných dokumentů do aplikace eAccount i komunikace s dodavateli. Dáme pozor na dodržení pravidel pro publicitu a všech zákonných podmínek, aby Vaše dotace zůstala neohrožena.

Výhody spolupráce:

  • využití know-how třetího subjektu lze rovněž financovat z přidělené dotace, naše spolupráce pro Vás tedy může být bezplatná
  • garance zachování transparentního a nediskriminačního postupu v zakázce
  • významná úspora času
  • možnost využití elektronické aukce a stlačení cen na minimum

 

V případě zájmu o více informací nás kontaktujte: 511 440 189

Reference

Rozhodli jsme se využít možnosti čerpat z dotačních fondů také prostředky na provizi administrátorů výběrových řízení. Již rok spolupracujeme se společností Aukční poradenské centrum na administraci zakázek na dodavatele strojů, které máme dotované fondy EU. Za tu dobu jsme řešili nákup 6 strojů v celkové hodnotě 64 milionů korun. Projektové oddělení AP Centra nám vyhotovuje všechny dokumenty související se zakázkou, doprovází nás při otevírání obálek a zodpovídá za právní správnost postupu výběrového řízení. Využíváme práci odborníků, snižujeme riziko chybovosti v zakázkách a šetříme náš čas. Spolupráce s AP Centrem je tak pro nás jednoznačně velmi přínosná.
Ing. Radovan Kuděla, jednatel, Primus CE s.r.o. 
 
Ing. Radovan Kuděla, jednatel, Primus CE s.r.o.