Elektronická aukce

Zkráceně „e-aukce“ je internetová forma výběrového řízení na dodavatele. Celý proces se odehrává v přehledném aukčním systému.

Nákupní e-aukce

Neboli „reverzní e-aukce“ fungují na principu – kdo dá nižší cenu, vyhrává. Tento typ e-aukce je vhodný pro snížení nákladů za elektrickou energii, zemní plyn, telekomunikace, výrobní komodity apod.

Prodejní e-aukce

Mají za cíl získat pro zákazníka tu nejvyšší možnou cenu. Použití e-aukcí v prodejním režimu je tedy na místě v případě prodeje nemovitostí, kovových zbytků z výroby apod.

Offline kolo

Část elektronické aukce, při níž dodavatelé odesílají v aukčním systému své prvotní nabídky. Může trvat několik dní.

Online kolo

Obvykle druhé kolo elektronické aukce. Online kolo probíhá několik desítek minut – dodavatelé se v předem stanovený čas přihlásí do aukčního systému, kde se předhánějí, kdo nabídne lepší cenu.

Necenové podmínky

Kromě ceny jsou pro mnoho zákazníků důležité také další necenové podmínky. Také ty lze v e-aukci zohlednit. Dodavatelé pak soutěží, kdo nabídne zákazníkovi lepší záruční dobu, splatnost faktur, dobu dodání zboží apod.

Minimální shoz/příhoz

Minimální částka, o kterou může zúčastněný dodavatel svoji nabídku změnit. Shoz je snížení ceny v nákupní e-aukci, příhoz je navýšení ceny v prodejní aukci.

Poskytovatel

Je osoba, která poskytuje zázemí a technologie nutné pro přípravu a realizaci e-aukce, případně také zajišťuje veškeré činnosti spojené s administrací e-aukce. Takovým poskytovatelem je společnost AP Centrum.

Vyhlašovatel, zadavatel

Společnost či organizace, pro je kterou je e-aukce pořádána. Mohou to být firmy, obce, města, příspěvkové organizace a v rámci e-aukcí pro domácnosti také živnostníci či občané.

Dodavatel

Firma zastoupena příslušnou osobou, která se účastní e-aukce a podává za firmu nabídku do aukčního systému.

Mezní lhůta

Předem stanovené datum, které je nejzazším možným termínem, kdy dojde k ukončení celého procesu e-aukce. Ve výjimečných případech může být prodloužena.

Zadávací dokumentace

Dokument, který obsahuje množstevní, kvalitativní, platební, časové a další podstatné podmínky, které definuje vyhlašovatel. Jejich splnění je podmínkou pro účast dodavatele v e-aukci.