Elektronická aukce je jeden ze zákonných způsobů hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách. Propracovaný aukční sytém ale není všechno. Zadávání veřejných zakázek podléhá častým legislativním změnám, a tak není jednoduché orientovat se v povinnostech zadavatele a zároveň zohlednit jeho specifické požadavky.

AP Centrum poskytuje pro subjekty veřejné správy kompletní administraci veřejných zakázek. Pro naše zákazníky vedeme výběrová řízení na dodavatele od vytvoření zadávací dokumentace až po předání kompletní archivace zakázky.

 

Výhody spolupráce:

  • záruka správného zákonného postupu v zakázce – snížení rizika námitek a přezkoumání úkonů zadavatele
  • významné umocnění úspor díky využití elektronické aukce
  • zúročení odborných rad AP Centra ke konkrétním komoditám v definici veřejné zakázky
  • větší počet zúčastněných dodavatelů
  • doklad pro veřejnost o transparentních aktivitách subjektu, eliminace nekalých praktik
  • marketingová podpora v podobě tiskových zpráv či videoreportáže

V případě zájmu o více informací nás kontaktujte: 511 440 189

Příprava zadávací dokumentace a kompletní administrace nadlimitní veřejné zakázky „Poskytování mobilních hlasových a datových služeb pro statutární město Brno“, včetně elektronické aukce: Do výběrového řízení se zapojilo celkem 41 pověřujících subjektů, soutěžený počet SIM karet překročil 1.000 a celková předpokládaná hodnota zakázky byla 24 mil. Kč bez DPH. Nejvýhodnější nabídka představovala úsporu 31 % z předpokládané hodnoty VZ, po elektronické aukci dosáhla úspora celkem 87,5 %. Hodnota zakázky klesla na 3.056 tis. Kč za tři roky poskytování služeb. Jak vlastní proces zadání a výběrového řízení, tak elektronická aukce proběhly bez chyby, nikdo ze zúčastněných nevyužil zákonné možnosti podání námitky, což svědčí o profesionálním a odpovědném přístupu společnosti Aukční poradenské centrum. Rovněž z pohledu objednatele proběhlo vše hladce a bez problémů.
Ing. Jaromír Emmer, vedoucí Odboru městské informatiky, Statutární město Brno
AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o. pro naši obec administrovalo veřejnou zakázku malého rozsahu na výstavbu 1. etapy požární zbrojnice. Pracovníci realizačního oddělení AP Centra nám vytvořili zadání pro dodavatele, kde zúročili své zkušenosti a podchytili tak všechny významné náležitosti stavební zakázky. Po prvním kole jsme obdrželi prvotní nabídky dodavatelů včetně všech náležitostí. V druhém – online kole byla nejlepší nabídka z prvního kola o 13,5% snížena. Celková úspora oproti standardní obálkové metodě tak byla bez mála 200 tis. Kč. Naše spolupráce byla plynulá, bez potíží a byla pro nás přínosem.
JUDr. Jarmila Pavelková, starostka, obec Přísnotice
Se společností AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o., jsme zahájili spolupráci při výběrovém řízení na opravu tramvajové tratě, kde se podařilo stlačit cenu stávajícího dodavatele o 12,91 %. Pokračovali jsme výběrovým řízením na zemní plyn na dva roky s úsporou 6,6 %. Při naší spolupráci nás zaujala rychlost komunikace při zpracování podkladů a celém průběhu výběrového řízení. Velkým přínosem pro naši společnost jsou také nově nalezení potenciální dodavatelé. Vzhledem k tomu, že jsme sektorovým zadavatelem, rádi bychom i v budoucnu spolupracovali s AP Centrem i v rámci veřejných zakázek formou elektronické aukce.
Ing. Vladimír Menšík, výkonný ředitel, Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Spolupráci se společností AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o., jsme navázali při kompletní administraci centrálního výběrového řízení na dodavatele elektrické energie a zemního plynu. S celkovou úsporou přesahující 10,5 mil. Kč jsme nad míru spokojeni. Ve výběrovém řízení byly obsaženy všechny naše požadavky a zachována transparentnost nakládání s veřejnými prostředky. Kladně hodnotíme rovněž profesionalitu a zodpovědný přístup zaměstnanců firmy, úroveň uživatelské podpory a vstřícnost pracovníků společnosti AP Centrum, s.r.o.
Ing. Dan Chaloupka, vedoucí Odboru technických sítí, Statutární město Brno